Herní systém

Věkové kategorie:

 • mini žačky              nar. 2006 a mladší
 • mladší žačky           nar. 2004 – 2005
 • starší žačky             nar. 2002 – 2003

 

Hrací doba:         

 • kategorie mini žačky           1 x 20 minut
 • kategorie mladší žačky       2 x 12 minut
 • kategorie starší žačky         2 x 15 minut

 

-         čas se v průběhu zápasů zastavuje pouze v případě vážného zranění

-         team time out není k dispozici

-         oficiální hrací míč poskytuje stolek zapisovatelů

-         vyloučení na jednu minutu!!!

-         přímá červená – stop v daném zápase a jeden následující !!!!

 

Hrací systém:        

 • minižákyně každý s každým
 • mladší žákyně dvě základní skupiny každý s každým a následně dvě nadstavbové skupiny každý s každým, body a skore se přenáší ze základní skupiny
 • starší žákyně dvě základní skupiny každý s každým a následně nadstavbový systém: pro skupinu 1 - 8 play off, semifinále a zápasy o konečné umístění, pro skupinu 9 - 12 každý s každým, body a skore se nepřenáší ze základní skupiny. V případě nerozhodného stavu u zápasů 1 - 8 se postupuje následovně - HRACÍ SYSTÉM_nadstavba remiza.docx (11817)

 

Pořadí bude určováno dle platného Soutěžního řádu ČSH:

1.     podle počtu získaných bodů

2.    při shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění: 

        a) větší počet bodů ze vzájemných utkání, 

        b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání, 

        c) větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních, 

        d) větší rozdíl branek ze všech utkání, 

        e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání,

3.     v krajním případě při rovnosti všech uvedených případů následuje rozstřel formou tří sedmimetrových hodů

 

Systém hodnocení Putovního poháru:

Vítězem Putovního poháru se stává nejúspěšnější klub turnaje. Rozhodujícím faktorem je skore a body získané všemi družstvy daného klubu ve všech   přihlášených kategoriích. Vítězem Putovního poháru je klub, který dosáhne nejvyššího rozdílu vstřelených a obdržených branek v součtu za všechny zápasy, a to v příslušném poměru k celkovému počtu odehraných zápasů ve všech kategoriích. K vstřeleným brankám bude navíc připočten celkový počet bodů získaný všemi družstvy daného klubu.

Ocenění:

 • družstva na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrží věcné ceny, pohár a medaile, družstva umístěna na čtvrtém místě obdrží památný talíř, ostatní obdrží diplom
 • v kategorii mini žákyň obdrží navíc všechny zúčastněné hráčky účastnické medaile
 • v každé kategorii bude vyhodnocena nejlepší střelkyně a nejtrestanější hráčka dle statistiky a anketou nejlepší hráčka, brankářka
 • zvláštní ocenění získá nejukřičenější trenér dle ankety

Ostatní pokyny:

 

V případě žádosti o konfrontaci budou předloženy ke kontrole platné registrační průkazy nebo originály kartiček zdravotní pojišťovny.

 

V případě podání protestu je nutné nejprve složit kauci 1.000 Kč a následně bude daný incident prověřen turnajovou komisí STK. Kauce je nevratná, pokud nebude protest uznán jako oprávněný.

 

Vzhledem k pořádání turnaje na venkovních hřištích doporučujeme v poločase výměnu stran. Hru můžou ovlivňovat mírné nerovnosti a spády, dále poryv větru a slunce.

 

Herní program je velmi nabitý, proto žádáme trenéry a zodpovědné vedoucí družstev, aby se s dostatečným předstihem před vlastním zápasem dostavovali na správné hřiště. V případě nedostavení se k utkání je čekací doba pouze 3 minuty!!!!

 

Důrazně žádáme o co nejpřesnější dodržování harmonogramu stravování. Školní jídelna má omezené kapacity.