Spolupráce se školami

Házenkářský oddíl TJ Sokol Lázně Kynžvart zahájil se začátkem roku 2016 velmi úzkou spolupráci se základními školami v nejbližším okolí. V první fázi se do projektu zapojila místní Základní škola Lázně Kynžvart (šeftrenér Mgr. Iveta Becková), dále pak Základní škola Úšovice Mariánské Lázně (šeftrenér Vladimír Kafka), Základní škola Jih Mariánské Lázně (šeftrenér Mgr. František Kurka), Základní škola Drmoul (šeftrenér Petra Mouchová) a Základní škola Velká Hleďsebe (šeftrenér Mgr. Vladimra Rychtrová). V blízké budoucnosti bychom rádi počet škol rozšířili.

Český svaz házené spolupráci oddílů a škol velmi podporuje, a to po všech stránkách. Projekt „Házená pro všechny“ se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření počtu dětí, které se v rámci povinné školní docházky seznámí s házenou, resp. miniházenou, a s tím spojené rozšíření počtu školních lig a škol do tohoto projektu zapojených. Tento projekt je organizován na úrovni jednotlivých krajských svazů házené, které jsou nezastupitelné ve znalosti prostředí a možností daného regionu a jeho specifik. Proto je řízení rozvoje školních lig svěřeno přímo krajským svazům házené a jeho činovníkům. Pro dosažení cílů tohoto projektu jsou připraveny ze strany ČSH různé druhy podpory, která je realizována ve formě materiálu, finančních odměn, vzdělání a médií.

Rádi bychom dětem v rámci školních aktivit ukázali cestu ke sportu jako takovému a získali na úkor moderní techniky jejich zájem na svou stranu

Co je cílem?

Karlovarský kraj je jeden z nejchudších na kolektivní sporty vůbec, zejména mládež nemá moc možností cíleně se zapojit do podobných aktivit, které jsou u dětí ale velmi oblíbené.  Rádi bychom proto dětem v rámci školních aktivit ukázali cestu ke sportu jako takovému a získali na úkor moderní techniky jejich zájem na svou stranu. Zábavná „výuková“ hodina je vedena formou hry, děti se učí kromě základů z atletiky, gymnastily pracovat také s míčem. Důležité je pro nás kolektivní pojetí celé činnosti. Zájem je podpořen soutěžními aktivitami.

Jak spolupráce probíhá?

V tuto chvíli jsme spolupráci se školami zahájili, proto pracujeme nejen s dětmi, ale také s učiteli tělesné výchovy na školách. K dispozici máme spoustu podpůrných materiálů. Proběhla ukázková hodina pod vedením kvalifikovaných trenérů z Regionálního házenkářského centra DHK Baník Most, který jsme také osobně navštívili a shlédli školní tréninky přímo u nich na místě. Připravujeme seminář pro učitele tělesné výchovy.

Co je Školní liga?

Školní liga je dlouhodobou soutěží minimálně 3 základních škol případně jiných zájmových organizací pro děti  v miniházené se zjednodušenými pravidly házené na zmenšeném hřišti (miniházené 4+1). Dlouhodobou soutěží se pro tyto účely rozumí seriál minimálně 4 turnajů (2 turnaje září – prosinec, 2 turnaje leden – červen) s účastí všech zúčastněných škol. Systém soutěže je stanoven tak, aby všechna družstva v průběhu soutěže sehrála stejný počet utkání s jinými družstvy. Dlouhodobá tabulka soutěže se nestavuje. Každá liga má nezaměnitelný název, který zpravidla obsahuje identifikaci regionu, kde soutěž probíhá.

Školní ligu hrají školní družstva. Družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček, nejméně by jich však mělo být 5. Při utkání se hráči mohou libovolně střídat. Na hřišti však jsou vždy pouze 4 hráči a jeden brankář. Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená ve dvou kategoriích: doporučuje se 1.-2. třída a 3.-4. třída. Počet družstev přihlášených do ligy z jedné školy není omezen, jeden hráč může v průběhu soutěže nastoupit pouze za jedno družstvo bez ohledu na kategorii. Školní ligu mohou hrát žáci a žákyně škol bez ohledu na to, zda jsou registrováni v Českém svazu házené či v jiném sportovním odvětví.

Jaká jsou pravidla Školní ligy?

Předepsaná pravidla mají sloužit všem zúčastněným pouze jako vzor možných řešení v daných podmínkách každé školní ligy. Důraz je kladen na myšlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost před konečným brankovým výsledkem. Radost ze hry a výchovné působení stojí v popředí. Měli bychom mít vždy na paměti, že je třeba hrát hru pro její podstatu, ne pro zisk bodů za každou cenu.