AKTUALITA: Sportovní hala slaví!!

26.03.2020 16:56

Pojďte si s námi trochu zavzpomínat, máme k tomu hodně velký důvod! Dnes jsou to přesně dva roky od významné události měnící budoucnost sportovců v Lázních Kynžvart a širokého okolí. V pondělí 26.3.18 se totiž v areálu TJ Sokol Lázně Kynžvart uskutečnilo slavnostní zahájení stavby budoucí sportovní haly položením základního stavebního kamene. Projekt byl realizován za finanční podpory MŠMT, Karlovarského kraje, Města Lázně Kynžvart a dalších přispěvatelů. Tohoto významného okamžiku se zúčastnila řada osobností z celého kraje v popředí s radním Karlovarského kraje Ing. Jaroslavem Bradáčem, tehdejším starostou města L.Kynžvart Miloslavem Pernicou, zástupcem Sportovní unie Chebska Miroslavem Sabadinem, zástupci města Mariánských Lázní Ing. Jan Budkou a Luďkem Noskem a zástupkyní organizace Mariánskolázeňsko Janou Čížkovou. Dále pak nemohli chybět zástupci zhotovitelské firmy, TJ, trenérů, rodičů a podnikatelského sektoru v popředí s panem Pavlem Dragounem a Ing. Petrem Potůčkem. Představitele mediální sféry zastupovalo TV studio Mariánské Lázně. Všem zúčastněným patří za jejich čas a podporu sportovcům velký dík, na začátku tohoto velmi těžkého úkolu nás všichni podpořili krásnými a povzbudivými slovy a takto vyslovená podpora byla pro nás všechny velmi cenná.

Pro doplnění mozaiky událostí několik málo důležitých dat – 10.11.2018 zatěžkávací zkouška provozu sportovní haly a bylo sehráno v rámci 8. kola 2. mladší dorostenecké ligy utkání týmů Házená Kynžvart a Havlíčkův Brod, 1.12.2018 slavnostní zahájení provozu s bohatým programem, 5.1.2019 naše hala přivítala seniorskou reprezentaci mužů, která si v hale zatrénovala před mezistátním utkání proti Argentině. Události pak nabrali velmi rychlý spád, akce střídala akci, 3.8.2019 měly mimo jiné kynžvartské házenkářky všech generací jedinečnou možnost vyzkoušet si jaké je to hrát doma ne na asfaltovém hřišti, ale na moderním sportovním povrchu pod střechou multifunkční sportovní haly, o které se jim v minulosti možná ani nezdálo. Dalším velmi důležitým datem, na které nesmíme zapomenout bylo 21.9.2019, kdy fanoušci viděli historicky první zápas domácího týmu žen a hned vítězný v 1. lize a v 2. lize starších dorostenek proti týmům TJ Jiskra Otrokovice! Okolnosti tomu chtěli a 7.3.2020 byl pro házenkářskou komunitu na čas tím posledním, symbolicky opět vítězným! Ale my všichni víme, že čas na další boje, napětí, radost opět přijde a my se spolu s Vámi dřív nebo později do naší sportovní haly vrátíme! Silnější a odhodlanější!

Sled událostí byl tedy velmi rychlý a nabrali neskutečný, ale při tom velmi očekávaný, spád. Bylo potřeba obětovat spoustu času, vyřídit stohy papírů, sehnat hodně peněz, poprat se s několika neočekávanými událostmi, ale také navézt spoustu betonu, materiálu, techniky a v první řadě odvézt perfektní práci zhotovitelské firmy D-PRODUKT, s.r.o.. Kloubok dolů před všemi, kteří se na realizaci podíleli, všem patří velké poděkování a uznání!

Je nutno si přiznat, že během doby jsme napříč komunitou diskutovali spoustu budoucích scénářů týkajících se zajištění provozu sportovní haly zejména z pohledu nákladovosti na energie. Odhady zněly příznivě, málokdo zvenčí jim ale věřil, teprve až realita ukázala, že byly správné a realistické. Díky pronájmům cizích složek a díky získanému pořadatelství spousty projektů, se kasa naplnila tak akorát, abychom si komfort nového sportovního stánku mohli s radostí užívat přesně tak jak potřebujeme. Jsme velmi rádi, že u nás našla řada sportovců útočiště ať už pro svá soustředění nebo jako zázemí pro pořádané akce. I jim patří velký dík, vždy vše probíhalo vždy bez jakýchkoliv problémů a my jsme s radostí otevírali dveře novým příležitostem.

 

TJ Sokol Lázně Kynžvart pomalu ale jistě roste, do svých řad s radostí přivítala nově vzniklý oddíl dospělé složky florbalu. Stojíme na pevných základech, bohaté a dlouhé historii, které si vážíme, a opíráme se o bohatou členskou základnu, která je do slova a do písmene k nezaplacení. Bez lidí, kteří dělají svoje aktivity srdcem, by to skutečně ale nešlo a stavěli bychom jen „vzdušné zámky“. V Lázních Kynžvart ale vznikl široko daleko chybějící sportovní stánek otevřený všem aktivitám, díky kterému můžeme smysluplně budovat novodobou historii domácího sportu! Máme i velké cíle, ale to co je pro nás nejdůležitější je stále smysluplná práce s mládeží, kterou učíme mít ráda sport, kolektiv a mít v životě cíl, kterého se snažím krok po kroku dosáhnout, i když to není vždy jednoduché. Díky, že jste s námi!

Informace o našich oddílech najdete na níže uvedených odkazech:

Chcete si zavzpomínat i obrazem? 
  • Fotogalerii průběhu výstavby najdete zde
  • Fotogalerii z prvního zápasu žen v 1. lize najdete zde
  • Fotogalerii z Turnaje generací zde
  • Bohatou fotogalerii ze zahájení provozu najdete zde a zde.
O samotné realizace akce bylo natočeno několik televizních reportáží: