AKTUALITA: Ukázkové hodiny miniházené na ZŠ v Chebu v rámci projektu Házená Chebsko a Házená do škol

17.10.2020 16:18

V rámci dvou projektů, které se navzájem prolínají, uskutečnili trenéři Házené Kynžvart v měsíci říjnu celkem čtrnáct ukázkových hodin zatím na dvou základních školách v Chebu, které se přihlásili do nově vznikající Chebské školní ligy miniházené. Toto veškeré snažení by mělo vést k podpoře mládežnické základny ve stávajícím dívčím oddíle FK Hvězda Cheb a k rozjezdu nově založeného házenkářského klubu Házená Chebsko určeného pro chlapce. Vznik nových oddílů v tomto regionu je jednou z priorit nově vzniklého Karlovarského krajského svazu házené, jehož předsedou byl nedávno zvolen Vladimír KÖNIG. 

Druhý projekt Házená do škol je velice úspěšný a již několik let podporovaný Českým svazem házené, a to nejen materiálně. Cílem je dostat miniházenou více do podvědomí vedení škol, tělocvikářů, učitelů a hlavně dětí na prvním stupni základních škol a v případě zájmu o náš krásný sport jim nabídnout možnost realizace v nejbližším oddíle. Samotné ukázkové hodiny by měly napomoci směřovat k těmto cílům, které určitě v této době nejsou snadné, ale vůbec ne nereálné. Na 6. ZŠ se ve třech dnech dopoledne v místní tělocvičně vystřídali všechny třídy prvního stupně i s učitelkami, kdy v každé hodině byla předvedena práce s míčem dětem, která odpovídala jejich věku a tomu, co opravdu mohou reálně zvládnout. Na 5. ZŠ probíhalo seznamování s miniházenou trochu jiným způsobem, a to tak, že do tělocvičny přišla jedna třída pátého ročníku a asi třináct učitelek, které ukázkovou hodinu sledovaly. Na tyto dvě školy už byly předány i materiály a míče od Českého svazu házené, z čehož jasně plyne, že si takové spolupráce škol vážíme. Ale co bylo hlavním cílem? Pro nás bylo to nejdůležitější především děti nadchnout. A že se nám to podařilo leckdy i u těch, kteří se snaží hodinám tělocviku pravidelně vyhnout, by mi přítomní učitelé určitě potvrdili. 

Bohužel vládní opatření nám již podruhé v tomto roce vystavila stopku, kdy momentálně nemůžeme v těchto aktivitách bezprostředně pokračovat. Pevně věřím, že to nebude na dlouho, abychom ještě do konce roku stihli miniházenou odprezentovat i na třech dalších školách, které se do školní ligy v Chebu přihlásily a po novém roce už rozjet turnaje, jejichž termíny jsou již od srpna naplánovány. V závěru jen poděkuji vedením škol a jejich učitelům za vstřícnost a neméně našim mladým děvčatům, které byly ochotny mi na těchto výjezdech pomoci. 

Více o projektu Chebské školní ligy miniházené najdete zde.   

Fotogalerie z ukázkových hodin je k dispozici zde. 

Jiří MARŠÍK – trenér mládeže Házená Kynžvart