Házená Kynžvart - Sportovní středisko Českého svazu házené 2020 - 2023

06.06.2020 10:56

Český svaz házené se v posledních letech snaží zapracovat na metodické stránce a na systematičnosti zejména práce s mládeží. Jsou vytvářený různá sportovní střediska, vznikají nové mládežnické projekty nebo pracovní pozice na krajských svazích. V průběhu roku 2019 dostal zelenou pilotní projekt zabývající se organizací sportovní přípravy pro potřeby talentované mládeže ve sportovních střediscích, do kterého se úspěšně přihlásil i náš oddíl Házená Kynžvart. V návaznosti na vyhodnocenou perspektivu této aktivity Český svaz házené v roce 2020 vypsal již obsáhlejší výběrové řízení, jehož cílem bylo vybrat pro 50 nejlepších klubů, které získají statut Sportovního střediska. Jedním z povinných dokumentů bylo například předložení „Rozvojového plánu klubu v kategorii žactva“ na následující tři soutěžní ročníky. Projekt je financován z dotačního titulu MŠMT ČR (resp. Národní Sportovní Agentury) určeného pro talentovanou mládež. 

Mezi tyto kluby patří i náš oddíl Házená Kynžvart. Hlavním trenérem byl stanoven Jiří Maršík.

Jsme velmi rádi, že naše společná a dlouhodobá koncepční práce je vidět a je po právu oceněna. Na druhou stranu se jedná o velký závazek, který se nám jistě společnými silami podaří naplňovat. Postupná "mravenčí" práce s mládeží je jediný pevný základ, bez kterého se nedá stavět a klást si vyšší a vyšší cíle! A ty my máme! Děkujeme všem, kteří se na naší společné práci již dlouhá léta podílejí a právě oni mají lví podíl na tom, že jsme prosperující házenkářský oddíl, který nechce přešlapovat na místě, ale ve své činnosti vidí perspektivu a budoucnost.