JAK PŘISPÍVAJÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NA POHYBOVÉ AKTIVITY A SPORT DĚTÍ?

18.10.2020 11:41
  1. VZP - až 1 000 Kč pro děti ve věku od 1 roku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika) nebo pro děti od 2 let na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením. Příspěvek lze využít i na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře. Pod pohybovou aktivitu lze zařadit i úhradu startovného nebo členského příspěvku. U dětí od 15 let, kde již tyto aktivity často nejsou organizované v kroužcích, uznáváme jako doklad i permanentky za pohybové aktivity.

FORMULÁŘ - https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/zadost-o-prispevek-2020.pdf

 

  1. ZPMV - Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru - Organizované cvičení určené pro děti, Sportovní kurzy/kroužky určené pro děti (včetně kroužků dobrovolných hasičů pro děti), Sportovní soustředění nebo lyžařský výcvik, Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny.

FORMULÁŘ - https://www.zpmvcr.cz/sites/www.zpmvcr.cz/files/migrated_pics/data/cf-files/file-2278-57_0.pdf

 

  1. VoZP - max. 500 Kč jednou v roce pojištěncům od 4 do dovršení 18 let na letní sportovně pohybový pobyt konaný v období od 29. 6. 2020 do 31. 8. 2020, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením.

FORMULÁŘ - https://www.vozp.cz/img/uploaded/7909_Zadost-o-prispevek-programy-prevence-2020.pdf

 

  1. ČPZP – až 500 Kč. Příspěvek bude poskytnut na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty), sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 3 let. Až 500 Kč příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb. Až 1.500 Kč na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.

FORMULÁŘ - https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzenikrouzky_2020.pdf

 

  1. OZP – až 500 Kč na preventivní aktivity můžete využít pro následující: Letní a příměstské tábory, sportovní a pohybové kroužky, vč. členských příspěvků určených pro pohybové aktivity, ozdravné pobyty mimo OZP

FORMULÁŘ - https://www.ozp.cz/web/files/formulare/zadost_o_kredit_preventivni_aktivity.pdf?201014

 

  1. ZPŠ – až 700 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, dětské tábory, sportovní kroužky ve škole

FORMULÁŘ - https://www.zpskoda.cz/upload/files/editovateln%C3%A1%20%C5%BD%C3%A1dost%20o%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20na%20zdravotn%C3%AD%20programy.pdf?adminiframe=1

 

  1. RBP - do 500 Kč Příspěvek na sportovní prohlídku, členské a registrační poplatky. Navíc do 1 000 Kč dětem od 6-ti let po dobu základní školní docházky přispějeme na letní příměstský sportovně pohybový tábor.

FORMULÁŘ - https://www.rbp213.cz/UserFiles/Image/Uhrada-preventivni-pece2.pdf