Rozhovor pro ČSH s předsedou nově vzniklého KVKSH Vladimírem Königem

22.10.2020 10:52

Předseda nového KVKSH Vladimír König: Chceme zvýšit atraktivitu házené v kraji, do tří let mít osm fungujících oddílů a hrát samostatné krajské soutěže

21/10/2020 | SVAZ

Nejmladší krajský svaz házené v České republice Karlovarský krajský svaz házené má za sebou ustavující konferenci i volbu krajské Exekutivy. Do čela nového krajského svazu házené byl zvolen jako předseda Vladimír König, který nyní představuje vize a cíle, které si nové vedení krajského svazu před sebe pro nadcházející období staví.

Karlovarský kraj jako administrativní jednotka České republiky byl dosud posledním, který neměl svůj vlastní házenkářský svaz. Nyní se Karlovarský kraj dočkal. Můžete popsat, jaká vedla cesta k rozšíření házenkářské základny v regionu a s ním k ustanovení krajského svazu házené?

Na začátku tohoto roku vznikl v našem kraji třetí házenkářský oddíl, ten působí v Chebu a jeho okolí, což už naznačuje jeho název Házená Chebsko. Úkolem tohoto oddílu je nyní zajistit fungující školní ligu v chebských školách a získat tak první děti do svého sportovního kroužku. Z těchto dětí se postupně stanou házenkářky již fungující FK Hvězdy Cheb a házenkáři právě nově vzniklého oddílu Házená Chebsko, kteří by se měli účastnit v další sezóně mládežnických krajských soutěží Plzeňského kraje. Díky vzniku třetího oddílu u nás v kraji podle stanov ČSH automaticky vznikl KVKSH, který tu chyběl z mnoha důvodů.

 

Karlovarský krajský svaz házené má za sebou ustavující konferenci a volbu Exekutivy. Jak se formoval tým, který povede nový krajský svaz a můžete představit členy tohoto exekutivního týmu?

Ustavující konferenci nám pomohlo zorganizovat vedení ČSH a byla uspořádána přímo v sídle ČSH. Exekutivní tým povedu já jakožto předseda našeho kraje, dalším členem je Daniela Radová - předsedkyně TJ Sokol Lázně Kynžvart, jejíž aktivity dávno přesahují činnost vlastního klubu, jejím úkolem bude vedení administrativy, vyhledávání a vyřizování dotačních titulů pro svaz a naše kluby v kraji. Na post třetího člena exekutivy byl zvolen Jan Placek, ten bude směřován k vytváření dobrých podmínek k mezi oddílové spolupráci v našem kraji.

 

Co vás motivovalo k angažování se ve vedení krajského svazu házené?

Hlavní motivací je má vize. Chci zvýšit atraktivitu našeho sportu nejen v našem kraji. Chci přispět k budování široké základny členů házenkářského hnutí. Mým cílem je hrát v našem kraji vlastní samostatné soutěže s dostatečným počtem oddílů.

 

Předseda KVKSH Vladimír König v roli trenéra.

 

Představil jste své vize. Dají se na jejich základě definovat cíle, které si před sebe nové vedení svazu klade?

Konkrétní cíl máme, a to mít do tří let osm fungujících házenkářských oddílů v našem kraji. Tedy musí vzniknout dalších pět oddílů a hrát házenou. Rádi bychom měli házenou také v našem krajském městě.

 

Vidíte v Karlovarském kraji nějaká specifika, která jej – ať už po házenkářské, nebo obecně společensko-sociální stránce – odlišují od jiných regionů České republiky?

Hlavní specifikum našeho kraje je, že jsme nejmenším a asi i nejnovějším krajem v republice. Což má své nevýhody, ale určitě i výhody. Nemáme zde nějak agresivní konkurenční prostředí s ostatními sporty, určitě se toho dá využít a posunout házenou v našem kraji na sport číslo jedna. Házená je pro náš kraj velmi dostupným olympijským sportem, který zde lze dlouhodobě budovat a udržet v budoucnu na vrcholové úrovni

 

Zvažujete do budoucna možnosti přeshraniční spolupráce směrem do Německa? Případně nějaké konkrétní projekty?

Je to cesta, kterou se také vydáme a jsme na to tady u hranic zvyklí.

 

Ustanovení samostatného krajského svazu házené by v kraji mělo vézt k silnějšímu házenkářskému zastoupení a rovněž posílit postavení házené v regionu. Souhlasíte?

Samozřejmě, je to vlastně hlavní důvod vzniku KVKSH, tedy posílení postavení házené směrem ke krajským institucím.

 

Zdroj: https://www.handball.cz/aktualita/predseda-kvksh-vladimi-konig-rozhovor-chceme-8-aktivnich-klubu-do-tri-let