Anketa "Díky trenére"

 NOMINACE V ANKETĚ "DÍKY TRENÉRE" 

 

 

Kdo se může zúčastnit

  • Díky, trenére je sportovně-společenská akce určená trenérům, kteří vedou pravidelně alespoň jednoho svěřence, jemuž je maximálně 15 let. Pořádá ji spolek Díky, trenére.
  • Soutěž je určena trenérům od 18 let jakéhokoliv sportu, který zaštiťuje oficiální sportovní svaz.
  • Soutěže se mohou zúčastnit i dobrovolní trenéři, kteří nevlastní trenérskou licenci.
  • Soutěže se mohou zúčastnit i trenéři, kteří byli přihlášeni do loňského ročníku. Podmínkou je vyplnit údaje v  obměněném dotazníku. Hodnoceno nebude pouze 10 účastníků loňského finále.

Jak přihlásit trenéra do soutěže

Přihlašujte trenéra

  • Kdokoliv ví o trenérovi, který umí příkladně pracovat s dětmi do 15 let, může ho přihlásit do soutěže. Tedy jeho svěřenci, buď sami, či prostřednictvím rodičů. Dále kolegové trenéra, funkcionáři oddílů, klubů, sportovních svazů, společenských organizací. Ke konkrétnímu přihlášení trenéra musí jeho přihlašovatel vyplnit formulář ze sekce „Nominace trenéra“.
  • Pokud přihlašovatel chce do soutěže poslat stejného trenéra jako vloni, může to udělat. Napište však do formuláře, co se mu v daném nejvíce povedlo, ať mu zvýšíte šance na umístění.
  • Počet přihlášek pro jednoho trenéra nemá vliv na postup do druhého kola soutěže.
  • Poté, co pořadatel obdrží od přihlašovatele vyplněnou přihlášku, pošle vybranému trenérovi e-mail s informacemi, jak on sám má v soutěži pokračovat.
  • Trenéři vstupují do soutěže ve chvíli, kdy pořadateli soutěže zašlou vyplněný dotazník.