Spolupráce se školami

Házená Kynžvart zahájila začátkem roku 2016 velmi úzkou a úspěšnou spolupráci se základními školami v okolí Mariánskolázeňska. V první fázi se do projektu zapojila místní Základní škola Lázně Kynžvart, dále pak Základní škola Úšovice Mariánské Lázně, Základní škola Jih Mariánské Lázně, Základní škola Drmoul  a Základní škola Velká Hleďsebe. V roce 2020 jsme stáli při zrodu obdobného projektu Chebské školní ligy. Do budoucna plánujeme rozšíření i do dalších oblastí. Miniházená se stává velmi oblíbenou součástí školního sportu, vzhledem k tomu, že se jedná o všestranný sport určený pro každého bez rozdílu výkonnosti a s minimem nároků na prostor a znalost pravidel. Vybavení školních tělocvičen je poskytováno v rámci projektu.

Český svaz házené spolupráci oddílů a škol velmi podporuje, a to po všech stránkách. Projekt „Házená pro všechny“ se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig. Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření počtu dětí, které se v rámci povinné školní docházky seznámí s házenou, resp. miniházenou, a s tím spojené rozšíření počtu školních lig a škol do tohoto projektu zapojených. Tento projekt je organizován na úrovni jednotlivých krajských svazů házené, které jsou nezastupitelné ve znalosti prostředí a možností daného regionu a jeho specifik. Proto je řízení rozvoje školních lig svěřeno přímo krajským svazům házené a jeho činovníkům. Pro dosažení cílů tohoto projektu jsou připraveny ze strany ČSH různé druhy podpory, která je realizována ve formě materiálu, finančních odměn, vzdělání a médií.

Rádi bychom dětem v rámci školních aktivit ukázali cestu ke sportu jako takovému  a získali na úkor moderní techniky jejich zájem na svou stranu.

Co je cílem?

Karlovarský kraj je jeden z nejchudších na kolektivní sporty vůbec, zejména mládež nemá moc možností cíleně se zapojit do podobných aktivit, které jsou u dětí ale velmi oblíbené.  Rádi bychom proto dětem v rámci školních aktivit ukázali cestu ke sportu jako takovému a získali na úkor moderní techniky jejich zájem na svou stranu. Zábavná „výuková“ hodina je vedena formou hry, děti se učí kromě základů z atletiky, gymnastily pracovat také s míčem. Důležité je pro nás kolektivní pojetí celé činnosti. Zájem je podpořen soutěžními aktivitami.

Jak spolupráce probíhá?

Pracujeme nejen s dětmi, ale také s učiteli tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. K dispozici máme velké množství zajímavých podpůrných materiálů. Před první účastí v turnaji probíhají ukázkové hodiny pod vedením kvalifikovaných trenérů.  Je možné připravit seminář pro širší okruh učitelů tělesné výchovy.

Co je Školní liga?

Školní liga je dlouhodobou soutěží minimálně 3 základních škol případně jiných zájmových organizací pro děti  v miniházené se zjednodušenými pravidly házené na zmenšeném hřišti (miniházené 4+1). Dlouhodobou soutěží se pro tyto účely rozumí seriál minimálně 4 turnajů (2 turnaje září – prosinec, 2 turnaje leden – červen) s účastí všech zúčastněných škol. Systém soutěže je stanoven tak, aby všechna družstva v průběhu soutěže sehrála stejný počet utkání s jinými družstvy. Dlouhodobá tabulka soutěže se nesestavuje. 

Školní ligu hrají školní družstva. Družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček, nejméně by jich však mělo být 5. Při utkání se hráči mohou libovolně střídat. Na hřišti však jsou vždy pouze 4 hráči a jeden brankář. Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená ve dvou kategoriích: doporučuje se 1.-2. třída a 3.-4. třída. Počet družstev přihlášených do ligy z jedné školy není omezen, jeden hráč může v průběhu soutěže nastoupit pouze za jedno družstvo bez ohledu na kategorii. Školní ligu mohou hrát žáci a žákyně škol bez ohledu na to, zda jsou registrováni v Českém svazu házené či v jiném sportovním odvětví.

Jaká jsou pravidla Školní ligy?

Předepsaná pravidla mají sloužit všem zúčastněným pouze jako vzor možných řešení v daných podmínkách každé školní ligy. Důraz je kladen na myšlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost před konečným brankovým výsledkem. Radost ze hry a výchovné působení stojí v popředí. Měli bychom mít vždy na paměti, že je třeba hrát hru pro její podstatu, ne pro zisk bodů za každou cenu.