Sportovní příměstský tábor je aktuálně po dobu tří let (2018 - 2020) 

realizován z Operačního programu Zaměstnanost, 

jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem.